Evadílna

Jmenuji se Eva Burianová. Narodila jsem se roku 1971 v Kladně. Vystudovala jsem střední výtvarnou školu, etnografii na filozofické fakultě UK v Praze a pedagogiku výtvarné výchovy na PF UK v Praze.  Vědomosti i praktické dovednosti získané během těchto studií se snažím vzájemně propojovat a předávat dál.

Po absolutoriu střední školy jsem se průběžně věnovala tzv.vědecké ilustraci v oborech zoologie, botanika, archeologie (ve spolupráci s časopisem Živa, nakladatelstvími Libri, Fortuna, Orbis aj).

Odjakživa mě fascinovaly barvy, jejich vzájemné vztahy, symbolika a vliv na psychiku člověka. .

Proto bylo v mé tvorbě významným mezníkem, když jsem se seznámila s malbou na hedvábí. Ta mi umožnila svobodné barevné vyjádření podpořené samotnými vlastnostmi materiálu.V malbě na hedvábí využívám převážně abstraktní barevné kompozice, ale nebráním se ani konkrétním námětům.

Malbou na hedvábí se zabývám již 15 let a časem jsem ji začala vyučovat jak dospělé, tak děti. Sama mám děti dvě a nenahraditelnou zkušenost mi poskytuje i mé zaměstnání učitelky výtvarné výchovy a vychovatelky na 1.stupni ZŠ.

V současné době tvořím a žiju v Praze, vedu kurzy malby na hedvábí pro dospělé a výtvarně zaměřené kurzy pro děti.